Lopende opdrachten / Castings

opdracht 1
opdracht 2
opdracht 3
opdracht 4
opdracht 5

Opdracht 6

Wie zoeken we?

Voor een videoshoot van één van onze klanten, zijn we opzoek naar 2 mannen en 2 vrouwen tussen de 35 en de 45 jaar. . We zoeken zowel een Nederlandstalige man & vrouw als een Franstalige man & vrouw.

Waar en wanneer?

De exacte datum en locatie volgen nog maar de shoot zal waarschijnlijk midden maart of begin april plaatsvinden. Voor de shoot zou de acteur/actrice een dag aanwezig moeten zijn.

Interesse?

We zouden graag een video ontvangen waarbij een stukje tekst uit het script wordt gebracht in het Nederlands. De tekst vind je hieronder! De video ontvangen we liefst horizontaal. Je mag de video mailen naar opdrachten@street-models.be

De tekst die moet voorkomen in de video

U stelt u eerst voor met naam, voornaam en leeftijd en dan de tekst dat eronder staat!

Nederlandse tekst

Hoe ik bij propaan terecht kom? Goh, ik heb me echt verdiept in de mogelijkheden, de voordelen, nadelen, investeringskost, energiekost, impact op epc… Kortom, een hele oefening. Ook geen evidentie want iedereen lijkt wel een mening te hebben over energie en wat de beste keuze is. Je hebt zoveel platformen en informatiebronnen die tegenstrijdige info verspreiden. (ZUCHT), ik besloot me goed te informeren.

Franse tekst

Comment je fais pour avoir du propane ? Bon sang, j’ai vraiment étudié les possibilités, les avantages, les inconvénients, le coût de l’investissement, le coût de l’énergie, l’impact sur les l’epc… Bref, tout un exercice. Pas évident non plus car tout le monde semble avoir une opinion sur l’énergie et le meilleur choix. Il y a tellement de plateformes et de sources d’information qui diffusent des informations contradictoires. (SOUPIR) J’ai décidé de bien m’informer.